Ons plan-BACKUP

U bent hier: Home / Ons plan-BACKUP

De groep van COPD patiënten stijgt snel in Nederland. Momenteel worden COPD patiënten, wegens gebrek aan specialistische centra, ondergebracht bij zorginstellingen die noch voldoende specialistisch geschoolde zorgverleners, noch de financiële middelen, noch de voorzieningen hebben om adequate en humane zorg te kunnen verlenen. Het verloop van COPD kent geen termijn en daardoor kan niet met zekerheid worden gezegd of een patiënt binnen drie maanden komt te overlijden. Hierdoor krijgt een COPD patiënt geen indicatie voor een hospice.
Het hebben van een euthanasieverklaring is geen garantie om een zelf gekozen levenseinde te kiezen. Zolang er nog iets gedaan kan worden om de patiënt comfortabel en pijnloos te houden en patiënten niet uitspreken niet meer te willen leven, is deze verklaring niets waard.
COPD patiënten worden nu in leven gehouden tot zij niet meer kunnen. Willen zij niet meer leven? Dan wordt alle medicatie gestaakt. Dit is inhumaan en onacceptabel.

Wij willen daarom een specialistisch COPD centrum realiseren. Dit is humaan voor de patiënt, minder stressvol voor de naasten én prettiger zorg verlenen door de zorgverlener.

  1. Het gaat om kwaliteit van leven, niet om statistieken en financiële processen
   Een COPD patiënt hoeft geen pijn en benauwdheid te ervaren. Toch schieten aandacht, tijd en middelen tekort om hiervoor te zorgen.  Er wordt nu gestuurd op financiële processen en daarin staat de zorgvraag van de patiënt niet centraal. Hierdoor ontstaan vaak medicatiefouten die veelal onomkeerbare gevolgen hebben en zelfs tot de dood kunnen leiden.
  2. Zorgmedewerkers zijn de handen met kennis aan het bed
   Met 2 verpleegkundigen in de nacht, op ruim 100 patiënten, is de zorg ondoenlijk. Patiënten krijgen niet de zorg en aandacht die zij nodig hebben. Burn-out ligt op de loer en flex medewerkers kennen de patiënt onvoldoende. De papierwinkel vraagt tijd die niet aan zorg kan worden besteedt.
  3. Recept boven preferentiebeleid
   Wanneer een arts een medicijn voorschrijft dient deze te worden geleverd door de apotheek. Wanneer de apotheek deze niet levert dient de zorginstelling dit af te vangen en voor het voorgeschreven medicijn te zorgen.
   Nu is er geen controle en wordt het preventiebeleid gesteld boven het voorgeschreven middel door de arts. Patiënten die thuis wonen lopen tegen een enorme muur aan van regelgeving.
  4. COPD zorg moet worden gecentraliseerd in plaats van verdeeld
   Er is een zorgstandaard die beschrijft wat goede zorg voor COPD patiënten inhoudt. Zowel in de thuis- als zorginstellingssituatie kan niet aan de minimaal nodige zorg worden voldaan. In een gespecialiseerde zorginstelling worden revalidatie, zorghotel, permanent verblijf en hospice gecentraliseerd.
  5. Rust, reinheid, regelmaat en drie maaltijden per dag
   De persoonlijke verzorging is afgestemd op de energieverdeling van de COPD patiënt. Er worden dagelijks verse en kauwbare maaltijden bereidt. Wie te benauwd is om te eten krijgt assistentie bij de maaltijden.
  6. Humane in plaats van koude zorg
   Humane zorg vraagt om humaan leiderschap. Bestuur en directie werken in de praktijk mee.

COPD Huis JAN wordt een COPD specialistisch centrum waar de zorgstandaard in volle vorm kan worden uitgevoerd zoals deze is opgesteld door patiënten, zorgverleners én naasten.