Heeft u al gedoneerd aan onze campagne?

Door deze campagne te steunen geeft u mensen in ademnood letterlijk meer lucht. En zegt u nou zelf: ademen door een rietje, dat is echt zo leuk niet! Help mee!

In Nederland wonen naar schatting ruim 600.000 mensen met COPD. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem en is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longziekte). Ruim 85.000 COPD patiënten zijn dag in dag uit benauwd en hebben minder energie. Ruim 17.000 patiënten zijn extreem benauwd en moeten worden voorzien van zuurstof en specialistische zorg. Wanneer thuis wonen eigenlijk niet meer kan is er voor slechts 6% een plekje in een verpleeghuis, de rest woont gewoon thuis. In Nederland zijn er wel revalidatiecentra maar geen verpleeghuizen die specialistisch verpleegkundigen, middelen, en voorzieningen hebben om deze patiënten te verplegen. Wachten tot er vanuit overheidswegen hiervoor voorzieningen worden gerealiseerd vraagt een lange adem. Die hebben COPD patiënten niet. Wij willen dat er zo snel mogelijk een zorglocatie komt waar mensen die na een ziekenhuisopname te zwak zijn om naar huis te gaan eerst aan kunnen sterken , en mensen die niet meer thuis kunnen wonen specialistische en gepersonaliseerde zorg kunnen ontvangen. Adem halen door een rietje gun je niemand. Help ons mee COPD Huis JAN te realiseren en word donateur!

Éen locatie waar alle zorg samenkomt voor deze patiënten is de missende schakel in de al bestaande zorg. Er is steun van longartsen, medici, zorgprofessionals, patiënten en hun dierbaren. Er bestaan geen subsidie en financieringsmogelijkheden vanuit overheid, gemeente, fondsen en zorgverzekeraars voor een initiatief dat alle vormen van zorg die Nederland kent, voor deze tere onzichtbare patiënten, op één locatie bij elkaar brengt.

Het doel van de campagne is om mensen met COPD in de ernstige en zeer ernstige fase van hun aandoening gespecialiseerd en gepersonaliseerde zorg te bieden zodat zij letterlijk meer lucht krijgen en veel minder extreme pijn hoeven te voelen. Hiervoor is geld nodig. COPD Huis JAN is een dochterproject van Stichting Food Board Nederland. Deze stichting financiert het haalbaarheidsonderzoek. De kosten om in de opstartfase de huur van een pand, het loon van het verplegend personeel, en de nodige inventaris te bekostigen bedraagt ruim €3.500.000,-  Stichting Food Board Nederland heeft als doel samen met ons donaties te werven en COPD Huis JAN mogelijk te maken. Op de website van Stichting Food Board Nederland wordt onze campagne ondersteund met de verkoop van duurzame lifestyle items. Van de opbrengst wordt 50% afgedragen aan onze campagne.

Wilt u doneren? Dit kan door gebruik te maken van de donatiefunctie rechts op de pagina. Wilt u de betaling liever zelf overmaken, dan kan dit door een zelf gekozen bedrag over te maken op rekeningnummer NL70 INGB 0009 3470 38 ten name van Stichting Food Board Nederland onder vermelding van “Donatie COPD Huis JAN”.

Doneer NU