Heeft u al gedoneerd aan onze campagne?

Door onze campagne te steunen geeft u mensen in ademnood letterlijk meer lucht.

In Nederland wonen naar schatting ruim 600.000 mensen met COPD. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem en is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longziekte). Ruim 108.000 patiënten zijn extreem benauwd en moeten worden voorzien van zuurstof en specialistische zorg. Wanneer thuis wonen eigenlijk niet meer kan is er voor slechts 6% een plekje in een verpleeghuis, de rest woont gewoon thuis.

Wij willen deze mensen een veilige haven bieden; een plek waar zij dag en nacht de zorg krijgen die zij verdienen. Een plek waar pijn en ademnood de volle aandacht hebben. Op dit moment bestaan er, ondanks de steun van longartsen, medici, zorgprofessionals en het Longfonds geen subsidie en financieringsmogelijkheden vanuit overheid, gemeente, fondsen en zorgverzekeraars. Daarom hebben we uw hulp nodig en vragen wij uw steun voor onze campagne voor COPD Huis JAN.

Samen met uw hulp kunnen wij COPD Huis JAN mogelijk maken. Word donateur of bestel éen van onze do-good items voor uzelf of geef ze cadeau, 100% gaat naar de realisatie van COPD Huis JAN.

Geef COPD-patiënten een kans, omdat de longen u lief zijn!

Wilt u de betaling liever zelf overmaken, dan kan dit door een zelf gekozen bedrag over te maken op rekeningnummer
NL70 INGB 0009 3470 38 ten name van Stichting Food Board Nederland onder vermelding van “Donatie COPD Huis JAN”.

 

COPD Huis JAN is een dochterproject van Stichting Food Board Nederland.
Stichting Food Board Nederland is ANBI geregistreerd. Uw gift is derhalve aftrekbaar.

 

Doneer NU